ГРАФИК

2022-2023-окуу жылынын 1-жарым жылдыгына карата сырткы бөлүмдүн 2-курс жана 4-курс үчүн кышкы жыйынтыктоочу сынактарды тапшыруунун иреттемеси

2022-2023-окуу жылынын 2-жарым жылдыгына карата сырткы бөлүмдүн 2-курс жана 4-курс үчүн жазгы жыйынтыктоочу сынактарды тапшыруунун иреттемеси

2022-2023-окуу жылынын 2-жарым жылдыгына карата күндүзгү бөлүмдүн 2-курстары үчүн Кыргызстан тарыхы, Кыргыз тил жана адабияты жана Кыргызстан географиясы дицплиналарын баяндоо лекцияларынын иреттемеси

2022-2023-окуу жылынын 2-жарым жылдыгына карата күндүзгү окуу бөлүмдүн 4-курстарынын студенттерине мамлекеттик сынактарды тапшыруунун жана бүтүрүүчү квалификациялык  ишти коргоонун иреттемеси

2022-2023-окуу жылынын 2-жарым жылдыгына карата күндүзгү окуу бөлүмдүн бакалавр багытынын 4-курстарынын студенттерине баяндоо лекцияларынын иреттемеси

2022-2023-окуу жылынын 2-жарым жылдыгына карата сырткы бөлүмдүн 1-курс жана 3-курс үчүн жазгы жыйынтыктоочу сынактарды тапшыруунун иреттемеси