КУРАМЫ

ИНФОРМАТИКА ЖАНА ОКУТУУНУН УСУЛУ

  МИҢБАРЫНЫН БАШЧЫСЫНЫН

ОРУН БАСАРЫ

ага окутуучу Акназар уулу К.

РЕЗЮМЕ

1. Фамилия, имя, отчество Акназар уулу Кадырбек
2. Дата рождения 20.01.1984
3. Телефоны: 0(773)-61-92-42, 0(553)-61-92-42
4. E-mail:  Kadyrbek_6621@mail.ru
5. Образование Высшая
6. Уровень владения иностранным языком Русский
7. Наличие ученой степени (ученого звания) Преподаватель
8. Общий стаж работы (в том числе научно-педагогический) 7
9. Место работы Кыргызско-Узбекский университет
10. Должность Техник-оператор, преподаватель
11. Членство в профессиональных объединениях,  союзах Профсоюз К-УУ
12. Публикации по профилю представляемой программы, включая учебно-методическую литературу за последние 5 лет Visual Basic программалоо тили боюнча окуу-усулдук колдонмо

Delphi программалоо тили боюнча электрондук китеп

13. Дополнительные сведения:
14.    Личностные качества: Достичь цели

РЕЗЮМЕ

Ф.А.А.

Өзү жөнүндө маалымат:

Жээнтаева Жумагүл Кеңешовна

ТПМТФнын деканы ф-м.и.к. доцент

Туулган күнү, жылы: 27.12.1967г.

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлү, эки уулу бар

Билими:

1994ж.

2011ж.

Эки жогорку билимдин ээси:

1) Ош мамлекеттик университети;

2) Экономика жана ишкердик университети

Квалификациясы:   1) Математика, информатика жана эсептөө техникасы мугалими;

2) «Финансы жана кредит» адистиги боюнча экономист.

Иш тажрыйбалары:    
1994-2004 жж.

1998-2005 жж.

 

2005-2010 жж.

 

2010-жылдан бери

 

Мамлекеттик сыйлыктары:

 

Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Илимий эмгектери:

Окууусулдук эмгектери:

Кыргыз-Өзбек университетиннин (К-ӨУ) каржы-экономика факультетинин (КЭФ) колдонмо математика жана информатика кафедрасында лаборант, методист, окутуучу, ага окутуучу;

К-ӨУнун КЭФтин деканынын күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнүн орун басары;

К-ӨУнун КЭФтин «Экономикадагы математикалык усулдар» кафедрасынын башчысы жана кафедранын доценти;

К-ӨУнун ТПФнын «Информатика жана окутуунун усулдары» кафедрасынын башчысы

КРнын билим берүү жана илим министирлигинин ардак грамотасы жана билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси

 

Физика-математика илимдеринин кандидаты

Доцент

71 илимий макаласы жана 1 монографиясы бар

7 окуу-усулдук колдонмосу бар

Билген тилдери: Кыргыз, орус,
 

 

Жеке сапаттары:

Хоббиси:

 

 

Жоопкерчиликтүү, чынчыл, ишке так.

Тарыхый жана адабий китептерди окуу, музыка, спорт.

РЕЗЮМЕ

Ф.А.А.

 

Өзү жөнүндө маалымат:

Жораев Адахамжан Хамитжанович

Туулган күнү, жылы: 27.12.1967г.

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлү, үч уулу бар

Билими:

1995ж.

Жогорку билимдин ээси:

Ош мамлекеттик университети;

Квалификациясы:    Математика, информатика жана эсептөө техникасы мугалими;
Иш тажрыйбалары:    
1995-2004жж.

1998-2005жж.

2005-2010жж.

2010-жылдан бери

Мамлекеттик сыйлыктары:

 

Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Илимий эмгектери:

Окууусулдук эмгектери:

Кыргыз-Өзбек университетиннин (К-ӨУ) каржы-экономика факультетинин (КЭФ) колдонмо математика жана информатика кафедрасында окутуучу, ага окутуучу.

К-ӨУнун КЭФтин «Экономикадагы математикалык усулдар» (ЭМУ) кафедрасынын башчысынын орун басары.

К-ӨУнун КЭФтин сырттан окуу бөлүмүнүн методисти жана  ЭМУ кафедрасынын доценти

К-ӨУнун ТПФнын «Информатика жана окутуунун усулдары» кафедрасынын доценти

КРнын билим берүү жана илим министирлигинин ардак грамотасы жана билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси.

Физика-математика илимдеринин кандидаты.

Доцент

75 илимий макаласы жана 1 монографиясы бар

5 окуу-усулдук колдонмосу бар

Билген тилдери:

 

Спорттук разряды:

Кыргыз, орус,  өзбек, түрк, англис (окуйт жана сөздүктүн жардамы менен которот) тилдери

Шахмат боюнча спорттук чеберчиликке кандидат

Жеке сапаттары:

Хоббиси:

 

Жоопкерчиликтүү, чынчыл, ишке так

Тарыхый жана адабий китептерди окуу, музыка, шахмат, спорт.


РЕЗЮМЕ

ИНФОРМАТИКА ЖАНА ОКУТУУНУН УСУЛУ КАФЕДРАСЫНЫН

ага окутуучу

Жакиева Санабар Амангелдиевна

Ф.А.А.:                                                                                     Жакиева Санабар Амангелдиевна

Өзү жөнүндө маалыматТуулган күнү, жылы: 19.07.1984.,

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлү, бир уулу бар

Моб. тел.: 0778227700

Туулган жери:  Жалал-Абад областы, Ала-Бука району, Айры-Там айылы

Улуту:           Кыргыз

Билими:  Эки жогорку билимдин ээси:

2007-жыл                                а)     Ош К-ӨУ

2018-жыл                                б)    ОшГУ

Квалификациясы:               а) Математика мугалими.,  б) Информациялык системалар жана технологиялар багыты боюнча магистр

Иш тажрыйбалары:                

2003-2006-жж.                     М.Алымбеков атындагы орто мектепте математика, информатика мугалими.

2006-2011-жж.                     КӨЭАУнун Ала-Бука филиалында лаборант, информатика  окутуучусу.

2011-2018-жж.                     КӨЭАУнун ТПМТФнын «Информатика жана окутуунун усулу» кафедрасында ага окутуучу

Тил билүү жөндөмдүүлүгү:  Кыргыз тили, орус тили

Илимий эмгектери:               6 илимий макаласы бар

Окууусулдук эмгектери:     1 окуу-усулдук колдонмо, 2 электрондук китеп

Компьютердик жөндөмдүүлүктөр:

Сеть боюнча туташтыруу,  интернет менен иштөө, Word, Еxсel, PowerPoint, HTML, Электрондук китепче түзүү. ж.б.

Программалоо тилдеринен: Visual Basic, Delphi, Питон, Бейсик, Паскаль, ж.б.

Графикалык редакторлор: CorelDRAW, Photoshop,

Тиешелүү сапаттары:        Чечкиндүү, тырышчаак, аракетчил, жоопкерчиликтүү, сабырдуу

Хоббиси:                                  Көркөм адабий китеп окуу, музыка жана спорт

РЕЗЮМЕ

ИОУ кафедрасынын окутуучусу

Арыстанбек кызы

Бегимай

15. Фамилия, имя, отчество Арыстанбек кызы Бегимай
16. Дата рождения 14.02.1991
17. Телефоны: 0(773)-28-75-15,
18. E-mail: Begimay_0291@mail.ru
19. Образование Высшая
20. Уровень владения иностранным языком Русский
21. Наличие ученой степени (ученого звания) Преподаватель
22. Общий стаж работы (в том числе научно-педагогический) 5
23. Место работы Кыргызско-Узбекский университет
24. Должность преподаватель
25. Членство в профессиональных объединениях,  союзах Профсоюз К-УУ
26. Публикации по профилю представляемой программы, включая учебно-методическую литературу за последние 5 лет 1.Учебно-методический комплпекс по программированию на языке БЕЙСИК

2. Электронный учебник  ПРЗна ПК

27. Дополнительные сведения:
28.    Личностные качества: Ответственная, пунктуальная

ИОУ кафедрасынын окутуучусу Касымбек кызы Элмира

Байланыш тел.: 0 (771) 70-52-70, 0(559) 11-01-94

Эл. дарек: elmira.kasymova.94@mail.ru

Өзү жөнүндө маалымат:

Улуту: 

Туулган күнү, жылы: 11.01.1995г. Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлү, бир кызы бар

кыргыз

Билими:

2016 ж.

2019 ж.

Эки жогорку билимдин ээси:

1) Кыргыз-Өзбек университети;

2) Ош мамлекеттик университети;

Квалификациясы:  

Иш тажрыйбалары:

1) «Информатика жана Эсептөө техникасы» адистиги боюнча бакалавр;

2) «Колдонмо математика жана информатика» адистиги боюнча магистр;

2016-2019 жж. Кыргыз-Өзбек университетиннин (К-ӨУ) Кесиптик колледжинин «МТЭТ» кафедрасында техник-оператор, окутуучу;

2019-2020жж. КӨЭАУнун ТПФнын «Информатика жана окутуунун усулдары» кафедрасынын окутуучусу;

2021-2023жж. КӨЭАУнун ТПМТФнын «Информатика жана окутуунун усулдары» кафедрасынын окутуучусу;

Илимий эмгектери 2 макала
Компьютердик жөндөмдүүлүктөр:

Программалоо тилдеринен:

Графикалык редакторлор:

Сеть боюнча туташтыруу,  интернет менен иштөө, Word, Еxсel, PowerPoint, HTML, Электрондук китепче түзүү. ж.б.

Visual Basic, Delphi, Питон, Бейсик, Паскаль, ж.б.

CorelDRAW, Photoshop,

Билген тилдери:

Жеке сапаттары:

Хоббиси:

Кыргыз, орус,

Жоопкерчиликтүү, аракетчил, ишке так.

Илимий макалаларды  окуу, компьютер оңдоо, программалык камсыздоону установкалоо, интернет менен байланышуу.Ф.А.А.

 

Өзү жөнүндө маалымат:

Келдибек кызы Нурзат

 Туулган күнү, жылы: 23.11.2000-ж;

 Улуту: кыргыз;

Үй-бүлөлүк абалы: никеси жок;

Өзү жөнүндө маалымат: Туулган жылы жана дареги: 06.12.1994, Ош областы,
Ноокат району, Он Эки Бел айыл өкмөтү, Он Эки Бел айылы,  үй-бүлөлүк абалы: бойдок Улуту: кыргыз
Билими:

 

Жогорку

2018 — 2022 – Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык   университетинин «Информатика мугалими» адистигинин 4-курсунун студенти,

Квалификацияс:   1. Физика-математикалык билим берүү «Информатика»;
Иш тажрыйбалары: 
2021-жылдан баштап.  ТПМТФнын «ИОУ» кафедрасынын лаборанты;