МОДУЛЬ

ТПМТФнын күндүзгү бөлүмүнүн 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгындагы модулдарды тапшыруунун графиги

ТПМТФнын күндүзгү бөлүмүнүн 2022-2023-окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы модулдарды тапшыруунун графиги