Окуу жараянынын графиги

ТПМТФнын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2022-2023-жылына окуу жараянынын иреттемеси

ТПМТФнын сырткы окуу бөлүмүнүн 2022-2023-жылына окуу жараянынын иреттемеси