САБАКТАРДЫН ЖАДЫБАЛЫ

ТПМТФнын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2022-2023-жылынын 1-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы

ТПМТФнын сырттан окуу бөлүмүнүн 2-курс жана 4-курсу үчүн сабактардын жадыбалы

ТПМТФнын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2022-2023-жылынын II-жарым жылдыгынын окуу жадыбалы

ТПМТФнын сырттан окуу бөлүмүнүн II-жарым жылдыгынын 2-курсу үчүн сабактардын жадыбалы

ТПМТФнын сырттан окуу бөлүмүнүн II-жарым жылдыгынын 4-курсу үчүн сабактардын жадыбалы

ТПМТФнын сырттан окуу бөлүмүнүн II-жарым жылдыгынын 3-курсу үчүн сабактардын жадыбалы

ТПМТФнын сырттан окуу бөлүмүнүн II-жарым жылдыгынын 1-курсу үчүн сабактардын жадыбалы

ТПМТФнын күндүзгү окуу бөлүмүнүн II-жарым жылдыгынын 4-курсу үчүн Мамлекеттик аттестациянын бекитилиши 

ТПМТФнын күндүзгү окуу бөлүмүнүн II-жарым жылдыгынын 4-курсу үчүн Мамлекеттик аттестациянын суроолору

ТПМТФнын күндүзгү окуу бөлүмүнүн II-жарым жылдыгынын магистратура багытты боюнча Мамлекеттик аттестация

ТПМТФнын күндүзгү окуу бөлүмүнүн II-жарым жылдыгынын магистратура багыты Мамлекеттик аттестациянын суроолору