ӨНДҮРҮШТҮК БАЙЛАНЫШТАР

 

Жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлгөн

«Ким маалыматты башкарса, ал дүйнөнү башкарат аттуу 26-ноябрь бүткүл дүйнөлүк маалыматташтыруу күнүнө карата өткөрүлгөн КВН» 

2021-жыл