Month: April 2023

Ш.К. Хаитовдун демилгеси менен Россия Федерациясынан келген окутуучулар тарабынан уюштурулган семинар

2023-жылдын 31-мартында Ош шаарындагы «Русский центр»,  «Русский мир» фондунун жетекчиси Мискичекова Занфира Ягсуповнанын жана Баатыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл арадык университетинин физика, математика жана окутуунун усулу кафедрасынын башчысы Ш.К. Хаитовдун…